På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Miljöskydd inom lantbruk

Stallgödsel är ett bra gödselmedel, förutsatt att det hamnar på rätt ställe, det vill säga åkern.

Gödselhantering

Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxt av sjöar och otjänliga grundvattentäkter. Spridning av gödsel får inte ske under december, januari och februari om den inte brukas ned samma dag. Spridning bör inte heller ske på tjälad eller snötäckt mark under andra tider på året. Det är viktigt att man håller avstånd till diken, vattendrag och enskilda vattentäkter.

För att marken skall överbelastas får inte djurantalet på en gård inte vara större än vad den spridningsareal som finns på gården medger. En djurhållare kan skriva spridningskontrakt med andra jordbrukare för att klara spridningsarealen.

För att lagra gödsel krävs normalt täta plattor och behållare som är tillräckligt stora för att med marginal rymma den gödselmängd som produceras under 6 månader. För större gårdar är det krav på lagringskapacitet för 8 till 10 månader beroende på djurslag.

Stuka på fält kan komma i fråga för hästgödsel, djupströbäddar och annan torr gödsel om lämplig plats finns. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg för val av lämplig plats.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 01:56:52