På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Värmepump

Om Du ska installera bergvärme, jordvärme eller sjövärme måste det anmälas till miljö- och byggenheten.

Vad som är miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken det 9:e kapitlet. Värmepumpar hör dit för att de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ned i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt.

När man tar energi ur berg, mark eller ytvatten sänks temperaturen där och då sker kemiska förändringar som kan påverka miljön. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid eventuellt läckage.

Anmälningsplikt

Alla värmepumpar skall enligt miljöbalken anmälas till kommunen. Det gäller oavsett om värmen skall utvinnas ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kontakta miljö- och byggenheten för mer information eller anmälan. För anmälningsblankettöppnas i nytt fönster klicka på länken till höger.

Inom skyddsområde för kommunala vattentäkter gäller andra regler, kontakta miljö- och byggenheten för information.

Kom ihåg att även meddela sotningen om du slutar elda!

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppentider 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 01:09:38