På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fredriksbergs fabriksområde

Fabriksområdet i Fredriksberg

På denna sida finner du information om Fredriksbergs fabriksområde.
Fabriksområdet har undersökts av miljökonsulter i omgångar.
Arbetet går nu vidare för att med i huvudsak statliga medel sanera området.

De första miljöundersökningarna genomfördes 2003. Efter det har ett antal kompletterande undersökningar genomförts.

Fabriksområdet har visat sig vara komplext förorenat, innebärande att det har upptäckts behov av kompletterande undersökningar efterhand.

Planerna

Handlingsplanerna är nu enligt följande:

  • En bortsanering av två oljecisterner och omkringliggande mark genomförs med start vecka 46 år 2018.
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU) upprättar på uppdrag av länsstyrelsen en ansökan om statliga medel för sanering av fabriksområdet. Ansökan ska vara inne till Naturvårdsverkets prövningsomgång i januari 2019.
  • Naturvårdsverket beslutade 15 mars 2019 att ge bidrag med 3,2 miljoner kronor till Länsstyrelsen Dalarna för åtgärdsförberedelser inför sanering av fabriksområdet.
  • Målsättningen är sedan att åtgärder genomförs 2020 och 2021.

De åtgärder som planeras är:

  • Sanering av kisaskeområdet.
  • Borttagning av kisaska från cykelbanorna dvs de tidigare banvallarna.
  • Sanering av oljeförorenade områden.
  • Täckning av mesadammarna.
  • Vad gäller fabriksbyggnaderna så är tanken att dessa ska rivas i kommunal regi.

Styrs av Naturvårdsverkets bidrag

Observera att åtgärderna är avhängiga av naturvårdsverkets bidrag och därför kan upplägget förändras.

Ludvika kommun har hos regeringen ansökt om expropriation av fastigheten. Detta är nödvändigt för att ovanstående åtgärder ska kunna genomföras.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:47:25