På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Bekämpningsmedel i trädgården

Trots att vi vet att bekämpningsmedel inte är bra för miljön är det i våra egna trädgårdar som en stor mängd av alla kemiska bekämpningsmedel sprids. Eftersom medlen innehåller många miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ner är det viktigt att användningen minskar.

I många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården. Om du trots allt tänker använda kemiska bekämpningsmedel: följ bruksanvisningen noggrant och bekämpa inte när det är risk för regn, då sköljs medlet bort och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet. Använd inte bekämpningsmedel på gårdsplaner av grus, singel eller asfalt, då det lätt rinner av med nederbörden. Har du en brunn i närheten kan vattnet i den kontamineras.
 
Det finns alltid en risk att barn eller djur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt. Bekämpningsmedel kan också via vinden och marken spridas från användningsområdet till grundvatten och närbelägna vattendrag. Därför hittas ibland rester i vattenprovsanalyser.

Glöm inte att bekämpningsmedel är farligt avfall. Rensa ur förrådet och kontrollera att eventuella bekämpningsmedel är godkända.
 
Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till en av kommunens återvinningscentraler.

Godkännande och märkning

Alla bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. På deras webbplats finns ett bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det går att kontrollera om medlet är godkänt eller inte.
 
Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk medan klass 3 får användas även av privatpersoner.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:32:50