På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan. Välj en gör det själv hall eller automattvätt när du behöver tvätta din bil, eftersom det är det bästa alternativet. Där renas vattnet från olja, metaller och tvättkemikalier innan det släpps ut.

Men vill du tvätta din bil hemma finns det alternativ

  • Välj en gräsyta eller grusad yta där vattnet och smutsen silas genom marken. Mycket av smutsen fastnar på markpartiklar och bryts ner. Avrinning får inte ske till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö och inte heller får vattentäkter påverkas.
  • Välj så milda kemikalier som möjligt. Avfettningsmedel innehåller ofta mycket oljeprodukter och är direkt olämpligt att använda utanför anläggningar med avloppsrening.
  • Tvätt/avspolning får inte ske i garage med golvavlopp.

Att tvätta bilen på en asfalterad gata är inget bra alternativ. Smutsvattnet rinner ner i dagvattnet som orenat leds vidare ut i diken och vattendrag och kan skada djur, växter och dricksvattnet. Smutsvattnet innehåller däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. 

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:20:10