På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Sprängämnesprekusorer

Nya regler fr o m 2 september 2014

För att minska möjligheterna att tillverka hemgjorda sprängämnen infördes den
2 september 2014 nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen, så kallade sprängämnesprekusorer. Reglerna har sin grund i en EU-förordning (98/2013) och har inplemneterats i Sverigen genom lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekusorer.

Syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen. I och med de nya reglerna har kommunen fått ett nytt tillsynsområde. I Ludvika kommun är det myndighetsnämnden miljö och bygg som ansvarar för tillsyn enligt denna lag.

Privatpersoner behöver ha tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att förvärva, införa, inneha och använda produkter som innehåller

  • mer än 12 viktprocent väteperoxid (blekvätska, desinfektionsmedel, rengöringsmedel)
  • mer än 30 viktprocent nitrometan (bränsle för modellfarkoster)
  • mer än 3 viktprocent salpetersyra (etsningsmedel, betningsmedel. propplösare)

Kommunen ska vid tillsyn granska om butikerna kontrollerar att privatpersonerna har tillstånd att köpa dessa ämnen samt att produkterna är märkta med frasen "privatpersonerns köp, innehav och användning omfattas av restriktioner".

Relaterad information

Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-17

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
FolketsHus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 08:23:42