På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Pågående planärenden

En detaljplan anger rättigheter och skyldigheter beträffande markanvändning, t ex var, vad och hur du får bygga. Översiktsplaner och dess fördjupningar anger grunddragen för markens användande, men är inte juridiskt bindande. Här redovisar vi planärenden som är under handläggning i olika stadier.
Detaljplanen är rättsligt bindande. Den så kallade genomförandetiden kan variera från 5-15 år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla.
I spalten till vänster finns länkar till planärenden under handläggning.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 11:50:42