På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ändring, Kv. Grodan

Planområdet ligger i Ludvika tätort intill väg 50, Ludvikas största industri och Mossplan.

Aktuell järnvägsövergång som ska stängas

Planområdet ligger i Ludvika tätort intill väg 50, Ludvikas största industri och Mossplan.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en stängning av järnvägsövergången intill Mossplan. Stängingen av järnvägsövergången är en del i projektet Genomfart Ludvika.

Ändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Beslutet att anta ändringen genom tillägg överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan. Klaganden överklagade mark- och miljödomstolens beslut. Den 10 juni 2019 beslutade mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens beslut står därmed fast, vilket innebär att planen vann laga kraft.

Tidplan

maj - juni 2018

Granskning

juni - sept 2018

oktober 2018

Laga kraft

juni 2019

Handlingar
Handlingar finns här nedanför under Relaterad information

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:53:55