På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun "BRUNNSVIKS FOLKHÖGSKOLA"

Vita Huset

Vita Huset

Syftet med detaljplanen är att göra planområdet mer flexibelt för olika sorters användning i jämförelse med gällande detaljplan.

Strandskydd har upphävts enligt ett beslut av Länsstyrelsen. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 17 december 2018 § 142 och vann laga kraft den 10 januari 2019   

Tidplan

mars 2017

Granskning

oktober 2018

december 2018

Laga kraft

januari 2019


Handlingar

Se handlingar nedan under Relaterad information. Där finns även de gällande planhandlingarna för detaljplan 455.

Information och synpunkter

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 


Sidan senast uppdaterad: 2019-01-11

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 26/04 06:11:42