På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Detaljplan för kvarteret Entitan 6 med flera "Aktivitetshall" i Marnäs i Ludvika

Planområdet ligger i Marnäs öster om Marnästorg, väster om Hillängens idrottsplats/ABB Arena.

Kvarteret Entitan 6

Samrådsmöte för allmänheten blir måndagen den 18:e september 2017 kl. 18.00 i sammanträdesrummet Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Syftet med detaljplanen är att göra planområdet för en ny aktivitetshall, som ny idrottshall för den nya Marnässkolan och ett komplement till Hillängens idrottsplats/ABB Arena, med parkeringsplatser som behövs.

Inga strander inom 100 meter från planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådet pågår till och med den 24 oktober 2017.

Tidplan

september 2017

Granskning

december 2017

februari 2018

Laga kraft

mars 2018

 

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 24 oktober 2017 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 02:11:08