På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för del av Ludvika 6:1 "Hillängskiosken"

Planområdet ligger strax norr om riksväg 66 "Gamla Bangatan" och begränsas av Hillängens idrottsplats (ABB arena) i öster. 

Planområdet

Till antagande

Huvudsyftet är att göra det möjligt med komplettering/ombyggnad av anläggningen Hillängskiosken.

Inget öppet vatten finns inom eller i närheten till planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

Samråd

feb - mars 2019

Granskning

april 2019

Antagande

juni 2019

Laga kraft

juli 2019


Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Sidan senast uppdaterad: 2019-05-08

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 08:23:16