På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för del av Ludvika 6:1 "Hillängskiosken"

Planområdet ligger strax norr om riksväg 66 "Gamla Bangatan" och begränsas av Hillängens idrottsplats (ABB arena) i öster. 

Planområdet

Samrådsmöte för allmänheten blir onsdagen den 6:e februari 2019 kl. 17.00 i sammanträdesrummet Höken på plan 3 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Huvudsyftet är att göra det möjligt med komplettering/ombyggnad av anläggningen Hillängskiosken.

Inget öppet vatten finns inom eller i närheten till planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

Samråd

feb - mars 2019

Granskning

april 2019

Antagande

Maj 2019

Laga kraft

Juni 2019

Samrådet pågår till och med den 12 mars 2019.

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 12 mars 2019 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Denna är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/03 14:40:08