På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Högberget och Magnet - ändring av detaljplaner

Ändring av
 - detaljplan 27 "(Förslag till) ändring och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad" 
 - detaljplan 28 ”(Förslag till) ändring i och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Magnet i Ludvika stad” 
 - detaljplan 29 ”(Förslag till) jämkning av stadsplan för kvarteret Handelsmannen m.fl. kvarter inom stadsdelen Högberget i Ludvika stad”

Områdena som ändras markerade med röda linjer

Planområdena ligger i Ludvika, söder om järnvägen till Västerås (Bergslags-pendeln) och berör delar av stadsdelarna Högberget och Magnet.

Syftet med planändringen är att ge bättre möjligheter att bygga garage och uthus inom villakvarter. Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd är genomfört. Nästa skede är granskning.

Handlingar

Se förslag på ändringar av plankartor-planbestämmelser och planbeskrivningar för ändringarna nedan under Relaterad information. Där finns även länkar till nuvarande detaljplaner (gällande tills ändringarna har vunnit laga kraft). 

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
- Internet: www.ludvika.se/planer

Information och synpunkter

Planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

juni-aug 2019

Granskning

oktober 2019

december 2019

Laga kraft

januari 2020

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgifts-ansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:08:54