På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för del av Knutsbo 7:221 "Övre Knutsbo"

Illustration

Illustration

Antagande

Detaljplanen ligger i Gamla Knutsbo öster om Knutsbo skola i Ludvika. Syftet med detaljplanen är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses i ett attraktivt bostadsområde.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

dec 2018-jan 2019

Granskning

februari-mars 2019

april 2019

Laga kraft

maj 2019

 

Antagandehandlingar finns nedan under Relaterad information

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 26/04 06:39:34