På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Upphävande av tomtindelningar

Berörda tomtindelningar ligger i eller i närheten av Ludvika tätort.

Tomtindelningarna/fastighetsplanerna ligger i Ludvika kommun och främst inom Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bord äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningar som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas som tomtindelningar då alla aktuella tomtindelningar gjordes när de fortfarande kallades tomtindelning. Upphävandet innebär förändringar vid fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att administrationen vid ny planläggning minskar.

Upphävandet är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande.

En tomtindelningsplan kan till exempel bestämma att en fastighet måste vara 25x25 meter vilket man inte kan göra undantag från. Det betyder att så länge tomtindelningsplanen finns kvar så kan du inte köpa eller sälja mark till/från din fastighet. Efter att tomtindelningsplanen upphävts ökar möjligheterna att göra det. Det är dock inte fritt fram efter det, utan andra bestämmelser kan påverka lantmäterimyndighetens beslut. 

För att se om din fastighet berörs av en tomtindelning kan du antingen klicka på denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kolla på kartorna som finns här nedan under Relaterad information.

För att få ta del av aktuell tomtindelningsplan för din fastighet, kontakta samhällsplanerare Joel Lidholm. Kontaktuppgifter finns här nedanför.

Samrådsskedet avslutades den 28 mars.

Tidplan

feb-mars 2019

Granskning

sommar/höst 2019

höst/vinter 2019

Laga kraft

vinter 2019

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:27:51