På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:
Flygbild över Väsmanstranden och den nya gång- och cykelbron. Foto: Bergslagsbild AB/Jan Augustsson.

Flygbild över Väsmanstranden och den nya gång- och cykelbron. Foto: Bergslagsbild AB/Jan Augustsson.

Väsmanstrand

Väsmanstrand är en viktig del för Ludvika stad. Gång- och cykelbron mellan centrum och stranden utgör en självklar sammanlänkning mellan stad och Väsman via nyanlagda Charlie Normans torg.

Just nu är en detaljplan för Väsmanstrand på granskning. Klicka på "Detaljplan Väsmanstrand" nedan under Relaterad information.

Under 2015-2016 har kommunen påbörjat arbetet med att förverkliga den vision som togs fram av kommunen den 25 augusti 2014. Utifrån visionen har Charlie Normans torg färdigställts och en strandpromenad längs Väsman är under uppbyggnad.

Kommunen träffade under hösten 2016 ungdomar på Haffas för att "Snacka Väsmanstrand" där flera synpunkter kom in på vad de vill se för aktiviteter på området. Många av synpunkterna ska involveras i den del mellan torget och Roths äng som är planerad för aktivitetspark.

Kajsa Holmqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, gjorde 2016 ett examensarbete "Väsmans strandband - Gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika" vilket kommer att ligga till grund för fortsatt planering av aktivitetsparken.

Under hösten 2016 antogs uppdraget att göra en detaljplan, för en del av väsmanstranden. För att kunna påbörja arbetet med detaljplanen har bullerberäkningar för en nybyggnation, en analys av översvämningsrisk, en riskanalys gälland farligt gods samt en sammanställning av tidigare markundersökningar för området gjorts.

Vad händer under 2018?

I år kommer arbetet med detaljplanen fortskrida. De delar som ingår är de södra delarna, innehållande bostäder och de centrala delarna som ska innehålla aktivitetspark.

Mycket av resurserna läggs på aktiviteter som inte syns så mycket utåt. Däribland utredningar, undersökningar och förhoppningsvis ska kommunen kunna påbörja saneringsarbete för bostadsbyggande.

Arbetet med strandpromenaden fortsätter under 2018.

Grillplatser ska ses över och renoveras eller bytas ut under året, belysning inom visionsområdet ska tillkomma och möjlighet att hyra portabla hängmattor kommer finnas under sommaren.

Ideskiss på visionen för Väsmanstrandens utveckling i Ludvika.

Under relaterad information hittar du Förutsättningar för Väsmanstranden och en Sammanställning av medborgardialogen. Till vänster hittar du inkomna förslag från de konsulter som arbetat med Väsmanstranden.

Webbkamera visar Väsmanstrand

Se en större bild från webbkameran mot Väsmantrandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där kan du även se andra webbkameror från Ludvika komun.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 24/03 03:31:09