På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Om projektet Väsmanstranden

Väsmanprojektet är ett projekt som startats 2013 av Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsens stab.

Bakgrund till projektet

Hur Väsmanstranden ska utvecklas har diskuterats i Ludvika under många år. I och med att gång- och cykelbron från centrum till Väsmanstranden, över riksväg 50 och spårområdet, färdigställs senast 31 december 2013 aktualiseras frågan om stranden åter­igen. Bron tillgängliggör området och öppnar upp för utveckling av området.

Området behöver utredas för att klargöra vad bästa användningen av området är. Planberedningen har uttryckt en vilja att ska skapa dialog för att generera idéer om hur området ska utvecklas i framtiden. Detta ska ske genom medborgardialog och genom att arkitekter bjuds in till så kallade parallella uppdrag.

Projektets innehåll:

  • Medborgardialog om framtida användning.
  • Klargöra förutsättningar för markanvändningen.
  • Parallella uppdrag till arkitektfirmor för att få idéer och inspiration för framtida användning av marken.
  • Projektgruppen ska ta fram ett förslag, som planberedningen kan ta ställning till, på hur man ska arbeta vidare med Väsmanstranden.

Slutredovisning för allmänheten sker på Väsmans dag 2013 eller motsvarande aktivitet om arrangemanget uteblir. Slutredovisning för politiker och berörda tjänstemän sker i anslutning till planberedningen september 2013. Slutredovisningen är i detta fall en sammanställning/utställning av förslag och synpunkter som kommit in.

Nästa steg:

Under hösten ska tjänstemän jobba vidare med att utvärdera olika förslag och komma med förslag för fortsatt arbete med Väsmanstranden. Fortsatt arbetet kan komma att utmynna i en fördjupad översiktsplan eller detaljplan. Mer information om detaljplaner och översiktsplaner.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:31:06