På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Roths äng

Den engelska parken Roths äng ska rustas upp som en del i arbetet med Vision Väsmanstrand. Vår förhoppning är att parken ska bli ett välbesökt rekreationsområde som samtidigt kan bidra med kunskaper om vår historia. Området ska upplevas som grönskande och naturlikt samt vara väl omhändertaget och ha en hög biologisk mångfald.

Det första steget i att uppnå detta blir en restaurerings- och utvecklingsplan för parken som genomförs som ett LONA-projekt med start 2018. LONA står för LOkal NAturvårdssatsning och delfinansieras av naturvårdsverket.

Det är viktigt att bevara Roths ängs historiska värde men likaså är det viktigt att parken utvecklas och kan erbjuda de kvaliteter som krävs av en park i vårt moderna samhälle. Genom att använda oss av gamla kartor och litteratur kan vi förstå hur parken en gång sett ut, vad den haft för funktion och återskapa delar av detta. För att den ska bli välanvänd och uppskattad har vi genom en medborgardialog frågat allmänheten om hur de vill att parken ska utvecklas.

När medborgardialogen nu är avslutad sammanställs alla inkomna synpunkter. Dessa kommer sedan att ligga till grund för utvecklingsdelen i restaurerings- och utvecklingsplanen som ska visa hur parken ska se ut när den rustats upp. Det är också viktigt att få med oss skötselaspekterna redan från början så att parken kan fortsätta att underhållas väl samt att vi jobbar för en hög biologisk mångfald både i utformning och anläggning av parken samt senare genom skötseln.

LONA-projektet Restaurerings- och utvecklingsplan för den engelska parken Roths Äng i Ludvika pågår som längst mellan 2018-2020.

När restaurerings- och utvecklingsplanen är klar kan det praktiska arbetet med att rusta upp parken påbörjas.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 26/05 19:26:00