På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Mäta och åtgärda radon

Radon märks inte, men kan skada din hälsa. Därför bör du som bor i småhus regelbundet mäta radonhalten. För flerbostadshus är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att mäta radonhalten.

Radonhalter i Ludvika

Ungefär en tredjedel av alla radonmätningar som genomförs i Ludvika kommun har en radonhalt som ligger över riktvärdet 200 Bequerel per kubikmeter luft. Många av de flerbostadshus som är byggda mellan 1940 och 1970 har också förhöjda radonhalter. Där är byggnadsmaterialet den största källan.

Radon i dricksvatten

Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken är att vattnet gasar av sig till inomhusluften. Det kommunala dricksvattnet i Ludvika har inga problem med hög radonhalt.

Tidigare radonmätningar

I Ludvika kommun har radonmätningar genomförts sedan slutet av 1970-talet. Vi har närmare 5 000 mätningar av varierande kvalitet. Nästan alla dessa resultat är offentliga och lämnas ut vid förfrågan, till exempel inför husköp.

Tänk på att radonhalten kan variera mellan närliggande hus beroende på fastighetens byggnadsmaterial, fyllnadsmassor samt ventilation med mera.

Hur ofta du ska mäta

Material i ett hus åldras och genomsläppligheten av radon från marken kan med tiden ändras. Därför räcker det inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle.

Om du bygger om, renoverar eller ändrar ventilationen i din bostad kan det påverka radonhalten.

Vi rekommenderar er därför att mäta radon regelbundet. Gärna vart tionde år eller vid större förändringar av bostaden.

Beställ radonmätning till lägre pris

Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Ludvika kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft och i dricksvatten till ett lägre pris.

Du kan få det lägre priset om du går med på att mätresultatet blir synligt i miljö och byggs register och om du beställer mätningen hos Radonova som kommunen har avtal med. Observera att länken är för privatpersoner. Flerbostadshus, arbetsplatser och så vidare får kontakta Radonova för att beställa eftersom det krävs en dialog för att veta hur mycket som behöver mätas.

Beställ radonmätning hos Radonovalänk till annan webbplats

Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.

Se ackrediterade konsulter hos Swedaclänk till annan webbplats

Mäta radon i inomhusluft

Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera mätdosor i bostaden. Mättiden ska vara minst två månader (helst tre) och utföras under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Det är den enda mätningen som ger ett årsmedelvärde och som är juridiskt giltig. Gör mätningen i minst två rum, med en dosa i varje. Det ska finnas minst en dosa på varje bostadsplan. Mät alltid inredda rum i källare, som till exempel gillestuga.

Se priser och beställ mätpaket på Radonovas webbplatslänk till annan webbplats

Snabbmätning

Snabbmätning kan vara bra om du ska köpa hus och behöver ett snabbt svar. Resultatet är bara vägledande och det räcker inte för olika typer av myndighetsbeslut, tänk på det. En snabbmätning går att genomföra när som helst under året och bör pågå i minst sju dygn, men det går även kortare tid.

Se priser och beställ mätpaket på Radonovas webbplatslänk till annan webbplats

Mäta radon i dricksvatten

Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken är att vattnet gasar av sig till inomhusluften. Mäta radon i dricksvatten går att göra hela året. Vi kan hjälpa till att förmedla flaskor för provtagning och ta emot nytagna prov under vissa veckodagar.

Åtgärda radon i bostaden

För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vatten som används i hushållet i de fall man har en egen bergborrad brunn

Exempel på åtgärder är att

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
  • lufta dricksvattnet.

Läs om åtgärder mot radon på Boverket.selänk till annan webbplats

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0240-862 29 Charlotte Olsson
Öppettider: 7.30-12.00, 13.00-16.15
Besöksadress: Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika


Sidan senast uppdaterad: 2010-05-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 26/05 01:43:26