På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Miljö och klimat

Människan är totalt beroende av övrigt liv på jorden. Den biologiska mångfalden ger oss möjligheter att på olika sätt utnyttja resurser för att tillfredsställa livsviktiga behov. Det är av största vikt att ekosystem och strukturer, ekologiska samband och processer är livskraftiga.
Alla jordens organismer och ekosystem är ytterst beroende av ett antal fysikaliska betingelser, som temperatur, fuktighet och tillgång på mineraler. Om jordens klimat förändras snabbt och radikalt kommer många ekosystem att försvinna och mängder av arter att dö ut. Vi måste därför göra allt som står i vår makt för att begränsa den hotande globala uppvärmningen.
Folder biologisk mångfald

Vikten av biologisk mångfald

Naturens växter och djur ingår alla i ekologiska system som bidrar med ekosystemtjänster till oss människor. Det handlar om ekosystemtjänster såsom att skapa bördiga jordar, pollinering, att rena luft och vatten med mera. Ju fler arter desto större biologisk mångfald och därmed en stabilare grund för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.

För att främja den biologiska mångfalden kan alla med odlingar eller trädgård bidra med att skapa livsförutsättningar för insekter och andra smådjur. I foldern Biologisk mångfaldPDF hittar du tips på hur du kan planera dina odlingar eller din trädgård för att gynna biologisk mångfald.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-863 10
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:10:22