På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ekokommun

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.
Föreningen Sveriges Ekokommuner bildades 1995 och arbetar för att alla kommuner i Sverige ska bli miljöanpassade. Det görs genom att sprida goda exempel, lyfta fram viktiga gemensamma frågor och utbildningar.

Ludvika kommun gick med i Sveriges Ekokommuner 2008. Varje kommun representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning. Detta medför att miljöfrågorna lyfts upp i kommunens högsta ledning.

Men det finns också krav som måste uppfyllas för att en kommun ska få bli medlem. Högsta ledningen i kommunen ska ha ett program som talar om hur kommunen ska bli miljöanpassad. Men det räcker inte att bara ha ett program, man måste arbeta efter det också.

De fyra systemvillkoren


Ett annat krav är att kommunen ska beakta de fyra systemvillkoren vid olika beslut. Systemvillkoren är en enkel guide för hur vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Villkoren är:
  • Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen
  • Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen
  • Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas
  • Effektiv och rättvis resursomsättning

Sveriges Ekokommuner följer upp medlemmarnas miljöarbete varje år. Det görs genom gröna nyckeltal. Tack vare dessa nyckeltal kan man se hur kommunernas miljöpåverkan minskar från år till år.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 02:36:40