På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbetet inom Ludvika kommun sköts av amhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg. Vi arbetar inom flera tillsynsområden: miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll och bygglov. Personalen kan ge dig råd om vilka regler som gäller och hjälpa dig att tolka dem. Som myndighet kontrollerar Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg att reglerna följs.

Hälsoskyddsarbetet syftar till att uppnå god folkhälsa genom att ta bort eller minska risker för olägenheter för människors hälsa. Folkhälsa innebär en god hälsa på lika villkor för alla.

Skyddet av den yttre miljön och människors hälsa är vägledande för vår miljötillsyn. Tillsynen omfattar industrier och andra miljöstörande verksamheter, förorenade områden, hantering av kemikalier och avfall, naturreservat, vattenskyddsområden, med mera.

Miljö- och hälsoskyddsarbetet omfattar många områden. Nedan hittar du några områden och länkar till mer information.

Miljö- och hälsoskydd på företag

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg genomför tillsyn på företag och andra verksamheter som kan påverka miljön och människors hälsa. Vid tillsyn tittar vi till exempel på hantering av kemikalier och avfall, energianvändning och utsläpp till luft, vatten och mark.

Vid hälsoskyddstillsyn kontrollerar vi att verksamheter inte innebär en olägenhet för människors hälsa eller utgör en risk för miljön. Exempel på sådana verksamheter är skolor, förskolor, simbassänger, fotvårdare och tatuerare.

Den som driver en verksamhet har ansvar för att lokalerna är lämpliga samt att det finns rutiner för till exempel städning, hygien och kemikalier. Tillsynen utförs enligt miljöbalken.

Läs mer under Tillstånd, regler och tillsyn

Klagomål om olägenheter som rör hälsoskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg handlägger även klagomål som rör olägenhet för människors hälsa, till exempel i hemmet. Det kan handla om buller, fukt, mögel och rök från vedeldning. Det kan även gälla ovårdade tomter och dumpat avfall.

Använd gärna Felanmälansappen om du vill anmäla nedskräpning.

Enskilt avlopp

Ett enskilt avlopp för vattentoalett är tillståndspliktigt och ett avlopp för bad-, disk- och tvättvatten är anmälningspliktigt. Tänk därför på att tidigt ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om du har planer på att anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra ett befintligt.

Se mer under Enskilt avlopp.

Dricksvatten

Dricksvatten kallas ofta för vårt viktigaste livsmedel eftersom vi använder det varje dag och vår kropp behöver vatten.

Läs mer och Enskilt vatten och Kommunalt vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radon

Radongas är osynlig och luktfri. Den kan komma från marken, vattnet eller byggnadsmaterialet. För att ta reda på om ditt hus har höga radonhalter måste du mäta. Läs mer om radon och radonmätningar.

Värmepump

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg handlägger anmälningar och ansökningar för tillstånd att anlägga värmepumpar.

Läs mer om vad som gäller för Värmepumpar.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 10
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:36:14