På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Skyddad natur

Kommunen arbetar med att skydda värdefull natur. Det är länsstyrelsen som oftast bildar naturreservat. Skogsstyrelsen kan också bilda reservat, oftast av mindre skogsområden och sådana kallas för biotopskyddsområden. För att bevara natur- och biotopskyddsområden måste staten vara markägare och följa en upprättad skötselplan.
Naturområden kan också skyddas genom EU:s fågel- och habitatdirektiv, nätverket Natura 2000.
Även enskilda naturobjekt, till exempel ett gammalt träd, kan skyddas som naturminne.
Kortsiktigare skydd kan ske genom så kallade naturvårdsavtal, oftast överrenskommelse på femtio år mellan staten och enskild markägare.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 02:35:40