På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Långmyran

Naturtyper: örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ. Areal: 6,1 ha.
Långmyran ligger i en sluttning mot Saxhytteån. I den sydvästra delen av området, närmast skogsbilvägen växer guckusko, som är Natura 2000 art. Översilning och kalkinfluens har gett upphov till en intressant flora och vegetation, bl.a. växtplats för många orkidéer. Tre växtsamhällen kan urskiljas: medelrikkärr, högörtgranskog på översilningsmark och lågörtsgranskog. Granskogen är gammal och opåverkad av modernt skogsbruk. Platsen är skyltad med en informationstavla om orkidéer. Kommun har byggt spänger för att minska trampet runt orkidéerna.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/02 04:46:18