På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Träd i Ludvika

Våra träd är viktiga inte bara för miljön utan också som stadsbyggnadselement. De bidrar i hög grad till både bättre luft, klimat och miljö. Därför ska vi vårda och vara försiktiga om våra träd.

Ett träd kan leva i många hundra år och är en investering för framtiden och trots att vi har mycket skog runtom i vår kommun så ska vi värna om våra stadsnära träd. De hjälper till att rensa luften från farliga partiklar från industri och trafik och ger oss syre, behaglig skugga och ett jämnare klimat. Trädens bidrag till luftrening fungerar bäst när de står i direkt anslutning eller intill våra vägmiljöer.

Stora träd är värdefulla träd

Ett fullvuxet träd som fälls måste ersättas med tusen nyplanterade träd för att samma miljöeffekt ska kunna uppnås. Det tar minst 50 år innan ett nyplanterat träd uppnår samma effekt som ett fullvuxet träd. Det innebär att vi måste vara restriktiva vid fällning av våra stadsträd

Alléer

Vi har många alléer i Ludvika och alla dessa har ett biotopskydd. Det innebär att vi inte får göra någon åverkan på dessa som kan äventyra deras överlevnad. Varken under eller över mark. Dispens kan fås av Länsstyrelsen för åtgärder i närheten av alléer. Några av våra största och mest centrala alléer hittar du på Storgatan, Fredsgatan, Carlavägen, Köpmangatan och Skolgatan. Merparten av dessa träd är så kallade knuthamlade lindar. Dessa är viktiga kulturinslag i vår stadsmiljö och tämligen unika för en kommun i Ludvikas storlek. Se alla alléer i kartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fällning eller beskärning av träd

Träd som står på kommunal mark får aldrig fällas av enskild person. Om ett träd är i behov av att fällas eller beskäras så ska en ansökan göras hos kommunen. Läs mer om trädfällning på kommunal mark.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:06:57