På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Dricksvatten

Cirka 10 % av kommunens invånare i cirka 1 200 fastigheter får sitt dricksvatten från egna brunnar. Dessutom har cirka 800 fritidsfastigheter egen vattentäkt. För permanentboende är det numera vanligast med bergborrade brunnar. När det gäller fritidshus är det lika vanligt med grävda brunnar.

Vanliga kvalitetsproblem i Ludvika kommun är höga järn- och manganhalter i enskilda brunnar. Det finns dock inga kända hälsoeffekter med dessa problem utan de är av teknisk och estetisk karaktär.

I grävda brunnar är vattnet ofta surt, mjukt och ledningsangripande. Det är vanligt med förhöjda bakteriehalter i dessa.

I bergborrade brunnar förekommer mycket ofta höga radonhalter i vår kommun. Nästan lika vanligt är förhöjda uranhalter. Även svavelväte (luktar ruttna ägg) förekommer i djupare brunnar. Detta medför dock ingen hälsorisk i dessa koncentrationer.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg ger råd inför provtagning.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18

Kontakta oss

0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 11:33:06