På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kommunalt avlopp

WBAB ansvarar för att hushållens och industrins avloppsvatten i Ludvika kommun tas omhand på ett riktigt sätt, utan att förorena sjöar och vattendrag.

För att ta hand om och rena avloppsvatten, finns det sex reningsverk - Gårlången, Gonäs, Sörvik, Sunnansjö, Grangärde och Fredriksberg. Totalt renar dessa anläggningar närmare 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. WBAB ansvarar också för underhållet av det allmänna vatten- och avloppsnätet i kommunen. Det handlar om totalt drygt 700 kilometer ledningssystem.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:46:19