På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kommunalt dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning eller egen brunn.

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet så att det inte orsakar sjukdom eller problem i installationer.

Kommunalt vatten

WBAB ansvarar för produktion och distribution av kommunalt dricksvatten.

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleum-produkter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg, 0240-860 00, eller WBAB.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg har tillsyn över de kommunala vattenverken. Enheten kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs. Detta görs genom att inspektera vattenverken och kontrollera egenkontrollen.

Har du synpunkter eller klagomål på dricksvattnet som inte är av akut hälsomässig karaktär ska du vända dig till WBAB. Kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet.

Läs mer på WBAB:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:24:01