På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Arbetsstipendium för kulturverksamhet

Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet.

Ludvika kommuns arbetsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet avser kommande insater och utgör ett stöd för en kulturverksamhet som vederbörande är sysselsatt med eller avser att ägna sig åt.

Arbetsstipendiet delas ut till personer eller kollektiv, som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

Nämnden utser stipendiat och beslutet kan inte överklagas annat än genom kommunalbesvär.

Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet utdelas årligen. Stipendiet uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Nämnden äger rätt att fördela den totala stipendiesumman på flera personer.   

Stipendiesumman är 25 000 kronor. 

Senast den 30 april ska ansökan om Ludvika kommuns kulturstipendium vara Kultur- och fritidsförvaltningen, 771 82 LUDVIKA, tillhanda. Eller via e-post: kultur.fritid@ludvika.se

Ytterligare upplysningar lämnas av kultursekreterare Susanne Eriksson,
0240-863 16.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 12:44:30