På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fonder att söka för främst äldre och personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämnden förvaltar ett antal fonder vars avkastning ska delas ut till behövande, främst äldre personer samt sjuka och handikappade. Utdelningen äger rum under juli och december månad. Du som ansöker om bidrag ur fonderna ska uppfylla villkoren för respektive fond samt vara folkbokförd och bosatt inom Ludvika kommun.

Fonder som förvaltas av vård- och omsorgsförvaltningen

Stiftelsen Gustav Johnson

"Avkastningen ska årligen utdelas till fattiga och behövande i Säfsnäs församling."

Stiftelsen Tora och Erik Wååg

"Årligen utdelning av avkastning å kapital till fattiga, företrädesvis sådana, som äro drabbade av sjukdom och invaliditet och bor i Grängesberg, Nyhammar, Saxdalen, Sunnansjö och Grangärde tidigare Grangärde kommun."

Stiftelsen C W Nordström (vilande)

"Avkastningen ska årligen utdelas till stöd och ekonomisk hjälp åt behövande pensionärer inom före detta Säfsnäs kommun. Avkastningen skall inte få användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel."

Stiftelsen Björknerska donationsfonden (vilande)

"Avkastningen skall delas upp i tio lika stora lotter och utbetalas till de mest behövande tio inom Grangärde och Grängesbergs församlingar. De kan vara änkor med barn eller gamla orkeslösa män och kvinnor, som är kända för ett ärligt, gudfruktigt och anständigt leverne. Behövande som tidigare fått bidrag, skall ha företräde framför andra behövande. "

Ansökningsblankett för fonderPDF

 För ytterligare information kontakta Åsa Engberg 0240-860 00.


Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:35:39