På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fonder att söka för främst äldre och personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämnden förvaltar ett antal fonder vars avkastning ska delas ut till behövande, främst äldre personer samt sjuka och handikappade. Utdelningen äger rum under juli och december månad. Du som ansöker om bidrag ur fonderna ska uppfylla villkoren för respektive fond samt vara folkbokförd och bosatt inom Ludvika kommun.

Fonder som förvaltas av vård- och omsorgsförvaltningen

Stiftelsen Gunnar och Elin Wickberg

"Hjälp åt i Ludvika församling kyrkobokförda personer som lider av reumatisk sjukdom. Ena hälften till någon ensamstående och andra hälften till en familj. Bidrag kan utgå till samma person/familj mer än en gång dock ej mer än två gånger i följd."

Stiftelsen Gustav Johnson

"Avkastningen ska årligen utdelas till fattiga och behövande i Säfsnäs församling med överinseende av Fattigvårdsstyrelsen."

Stiftelsen Tora och Erik Wååg

"Till fattiga, företrädesvis sådana som är drabbade av sjukdom och invaliditet."

Stiftelsen C W Nordström

"Avkastningen ska årligen utdelas till stöd och ekonomisk hjälp åt behövande pensionärer inom före detta Säfsnäs kommun. Avkastningen skall inte få användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel."

Stiftelsen Björknerska donationsfonden - utdelning i juli månad

"Avkastningen skall delas upp i tio lika stora lotter och utbetalas till de mest behövande tio inom Grangärde och Grängesbergs församlingar. De kan vara änkor med barn eller gamla orkeslösa män och kvinnor, som är kända för ett ärligt, gudfruktigt och anständigt leverne. Behövande som tidigare fått bidrag, skall ha företräde framför andra behövande. "

Ansökan om bidrag ur fonderna ska skickas till

Ludvika kommun, Vård- och omsorgsnämnden, Box 213, 771 25 Ludvika.

I din ansökan ska du ange ålder, sjukdom eller handikapp som stöd för ansökan. För ytterligare information kontakta Åsa Engberg 0240-860 00.

Utdelning ur fonder är inte möjligt på grund av ränteläget i Sverige

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/05 13:23:55