På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för flera stora områden inom kommunen bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker,  lokala trafikföreskrifter, planering, projektering och exploatering tillsammans med miljöfrågor och övriga myndighetsfrågor.

Politiskt ansvar

Samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd för miljö- och bygg.

Förvaltningschef

Jan Lundberg

Inom Miljö- och byggområdet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med bland annat:

 • Bygglovsärenden
 • Bostadsanpassning
 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Strandskydd
 • Livsmedel och Dricksvatten

Inom Planering arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med bland annat:

 • Exploatering
 • Fysisk planering​
 • Projektering
 • Mätning
 • Trafiksäkerhet

Inom Gata och park arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med bland annat:

 • Väghållning
 • Parker och lekparker
 • Utsmyckning
 • Markarbeten
 • Renhållning i naturen
 • Trafikbelysning
 • Parkeringsövervakning

Inom Kultur och fritid arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med bland annat:

 • Allmänkulturella frågor
 • Kulturmiljövård
 • Bibliotek, fritidsgårdar
 • Ungdomspolitiska frågor
 • Föreningsstöd
 • Lotteritillstånd
 • Omsorgsfritid
 • Sport- och fritidsanläggningar
 • Folkets hus med fest- och konferenslokaler

Vatten och Återvinning

Ansvaret för driften av VA-nätet och avfallshanteringen/återvinningen ligger från den 1 juni 2016 på WessmanBarken Vatten och Återvinning (WBAB).

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:38:12