På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Hur fungerar en kommun?

Ludvika kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen.

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.
Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna.
Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Politikerna styr kommunen

Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.
Den politiska ledningen i Ludvika kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Ludvika kommun har dessutom flera politiska nämnder, som ansvarar för de olika verksamheterna.

Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.
Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Tjänstemän utför det dagliga arbetet

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att undervisa barn i skolan.
Cirka 2 500 personer arbetar i Ludvika kommun.
Intäkterna för en kommun kommer främst från kommunalskatt, avgifter och statsbidrag.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-08

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:13:47