På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kommunfullmäktige

Ludvika kommuns högsta politiska organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är den lokala motsvarigheten till riksdagen.

Kommunfullmäktige beslutar om alla viktiga och övergripande frågor. Kommunens budget, kommunalskattens storlek och olika taxor tillhör det som fullmäktige bestämmer.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunens styrelser och nämnder.
Kommunfullmäktige har 45 ledamöter och sammanträder en gång per månad.
Tid och plats för fullmäktiges sammanträden annonseras i lokalpressen, kommunens officiella anslagstavla och på ludvika.se.
Sammanträdena hålls i Folkets Hus, Ludvika och är öppna för allmänheten.
Ledamöterna i kommunfullmäktige utses vart fjärde år genom val, som äger rum samtidigt som val sker till landsting och riksdagen.
Se mandatfördelningen för kommunfullmäktige på sidan Valresultat och mandatfördelning

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-19

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 15:27:19