På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Arvode förtroendevalda

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, d.v.s. ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt revisorer.

Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst som har direkt samband med uppdraget. Grund för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Således kan exempelvis pensionärer och studerande inte komma i fråga för denna form av ersättning.

Ersättning utbetalas för förlorad arbetsinkomst under tiden för sammanträde/förrättning, restid och tid för praktiska förberedelser, t.ex. omklädnad. Ersättning utbetalas däremot inte för tid för inläsning av handlingar.

För att ersättning ska utbetalas krävs att den förtroendevalde för varje sammanträde/förrättning begär ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald är skyldig att på anmodan styrka att löneavdrag har skett.

För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes årsinkomst. Intyget från arbetsgivaren ska ange månadslön. Vid förändring ska ett nytt intyg lämnas omedelbart när förändringen sker.

För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande ska ersättningen grundas på sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Detta beställs hos Försäkringskassan.

Utbetalning av ersättning

Fasta årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

Blanketter

Ludvika kommun tillhandahåller blanketter som ska underlätta inrapporteringen om löneuppgifter för den förtroendevalda.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktperson:
Madelen Grundström
0240-861 22
e-post: madelen.grundstrom@ludvika.se

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:46:51