På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Ludvika har sedan 1998 ett brottsförebyggande råd, BRÅ. Av handlingsprogrammet för Brottsförebyggande rådet framgår: "Att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i samhället är allas ansvar och genom att bilda ett brottsförebyggande råd ökas förutsättningarna för samtliga intressenter att verka gemensamt för detta. Handlingsprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige i augusti 2000

Brottsförebyggande rådet ger följande exempel på intressenter i det brottsförebyggande arbetet: familjer, förskola och skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, företag, föreningsliv, pensionärsorganisationer.

Strategi


För att kunna tillfredsställa de övergripande krav som syftar till att engagera fler än polisen att bedriva ett metodiskt brottsförebyggande arbete, krävs att man gemensamt är överens om att alla har ett ansvar för att förebygga brottslighet och främja trygghet.

Mål


Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att "öka tryggheten och minska brottsligheten". De åtgärder som vidtas ska syfta till att minska individernas benägenhet att begå brott och att reducera antalet tillfällen och situationer som kan ge upphov till brott.

Information/kontaktpersoner


Vill Du också vara med och arbeta för ett tryggare samhälle, eller få ytterligare information? Kontakta gärna Arne Adolfsson, samordnare inom BRÅ, 0240-860 00.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

BRÅ- samordnare
Arne Adolfsson

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:03:38