På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen

Rådet har rätt att initiera frågor i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Rådet bör ges möjlighet att avge synpunkter och yttranden så tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning.

Detta innebär att rådet kan: 

  • medverka vid förberedelser för upphandling som gäller äldre
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringen.

Pensionärsrådets sammanträdesdatum

28 februari
9 maj
26 september
28 november

Plats:Stadshusets sessionssal
Mötestid: 9-12.


Sidan senast uppdaterad: 2019-01-15

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:47:45