På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kort om Ludvikas historia

Bergshanteringen i Sverige och Ludvikabygden har en månghundraårig historia. Ludvika (som troligen fått sitt namn efter Lyviken i sjön Väsman) "upptäcktes" 1544, då en av Gustav Vasas spejare letade silver i de djupa bergslagsskogarna.
Det var tack vare Ludvikas rinnande vatten och dess fallhöjder, som grunden kunde läggas till en förindustriell verksamhet med masugnar och hyttor. Än idag kan man se de höga lavarna, byggnader för att ta upp malmen ur gruvorna, sträcka sig mot skyn och påminna om vad som sysselsatt befolkningen under mycket lång tid. Behovet av träkol för järnets förädling var stor och de finnar som invandrade under 1600-talet och försörjde sig genom svedjebränning och odling, fick kolningsplikt under bruken.

Det viktiga järnet


Järnverksamheten utvecklades och redan under 1600-talet påbörjades i byarna Gravendal och Strömsdal en vidarebearbetning av järnet. Byarna bidrog till den svenska järnexporten under 1700- talet. Ludvika var under lång tid Sveriges gruvtätaste kommun.

Från Elektriska Aktiebolaget Magnet till högteknologi


Industrialismens intåg under 1800-talet ledde så småningom fram till bildandet av företaget Elektriska Aktiebolaget Magnet, i Ludvika år 1900. Företaget kom senare att heta ASEA. Ludvika fick järnvägsförbindelse år 1873 och blev stad år 1919.

Den tekniska utvecklingen under 1900 talet gick snabbt. Dåvarande ASEA blev ABB och dess verksamhet i Ludvika och hela världen blev allt mer högteknologisk och internationellt erkänd. ABB är idag världsledande inom högteknologisk elöverföring.

Jord och skog


I kommunens norra del, Grangärdebygden, har det alltid funnits en jordbruksinriktad verksamhet. Under 1900-talets gång kom verksamheten att sysselsätta allt färre på grund av jordbrukets mekanisering.
I kommunens västra del, med centralorten Fredriksberg, har antalet arbetstillfällen minskat genom att även skogsbruket har tagit ny teknik i sin tjänst. Nya arbetstillfällen har tillkommit genom turismnäringen

Under 1900-talet minskade således jordbrukets, skogs- och bergshanteringens betydelse allt mer och i början av 2000-talet hade kommunen lämnat sina tre förindustriella verksamheter långt bakom sig och såväl företag som offentlig sektor började formulera strategier utifrån nya, framtida villkor.

Sidan senast uppdaterad: 2011-03-30

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:27:10