På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Stadshuset i Ludvika

Ludvika stadshus

Arkitekten Cyrillus Johansson ritade Ludvika stadshus som stod klart i juli 1937.

Stadsvapnet
De byggde Ludvika stadshus
"Bygghunden" Stella, avbildad på en av Stadshusets pelare.
Väggpendyl utförd speciellt för stadshusets sessionssal.
Stadshuset är uppfört av tegel i fyra våningsplan och en källare, totalt 1450 kvadratmeter. Varje kvadratmeter utnyttjades väl och det är förvånansvärt hur mycket som rymdes i Stadshuset.

På plan 1 hade bokstugan ett litet bokbinderi, som hade direkt förbindelse till utlåningslokalen en trappa upp. Här fanns också fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. Där plan 1 ligger i marknivån, fanns plats för stadsfiskalen och för polisstationen med cellavdelning.

På plan 2 fanns Ludvika bokstugas utlåningslokal med tidnings- och läsrum. Här fanns också lokaler för Ludvika sockens kassakontor och sammanträdeslokal.

På plan 3 fick stadsfullmäktige sin sessionssal med bänkar i en halvcirkel. Där fanns också sammanträdesrum för drätselkammaren, stadens kassakontor, lunchrum för personalen med mera. Från en balkong i anslutning till sessionssalen gick det an att "tala till folket".

På plan 4 hade kommunalborgmästaren sin expedition och tjänsterum med fin utsikt över Storgatan. Här fanns också sammanträdeslokal för byggnadsnämnden och stadsingenjörskontor. Brandsäkra rum fanns för de olika avdelningarnas arkiv.

Vackra utsmyckningar

Stadshuset blev inte bara ändamålsenligt, det blev även vackert utsmyckat både utvändigt och invändigt.

Entrén har fyra pelare som klätts med tegelplattor. Åtta plattor på varje pelare smyckades med olika figurer och märken. Motiven har anknytning till stadens och bygdens historia. En bergsman i ålderdomlig dräkt ska påminna om bergsbruket, ett rågax om lantbruket, en kolmila om skogsbruket, en transformatorstation med kraftledning om den elektriska industrin, tecken för mangan, silver, zink och bly om metallerna som finns inom stadsområdet. En bild av en hund finns också med — det är "bygghunden" Stella, som tillhörde en av arbetarna vid bygget. Stella var med på bygget varje dag. Figurerna är skulpterade av bildhuggaren Aron Sandberg i Stockholm och gjutna vid S:t Eriks tegelverk i Uppsala.

På Stadshusets tak finns ett litet torn och en klocka med urtavlor i fyra väderstreck.

På södra fasaden utsmyckades Stadshuset med en bild av Ludvika stads vapen. I vapnet framhävs industrins betydelse. Symbolen för strömmen syftar på Ludvika ström. Åskviggen symboliserar den elektriska industrin. Liljorna är hämtade ur vapnet tillhörande ätterna Lillie och Cedercreutz och ska påminna om brukets roll.

Sessionssalen smyckades med en förgylld väggpendyl som utfördes speciellt för Stadshuset. Verket är ritat av Stig Stefanson och Saga Jansa stod för den konstnärliga utformningen.

Stadshuset i Ludvika ligger på Dan Anderssons gata 1 i Ludvika.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress:
Dan Anderssons gata 1, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:12:32