På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kvalitetskontroll och utveckling

Ludvika kommun arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Kvalitén redovisas i en kvalitetsredovisning

Mål — vad ska åstadkommas/vart ska vi?

Alla kommunala verksamheter styrs av mål. För förskolan och skolan gäller nationella mål i läroplaner och kursplaner. Dessutom finns det en i kommunen antagen skolplan som visar på vad politiken tycker är särskilt viktigt.
Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att tillgodose kommuninnevånarnas behov av ekonomisk trygghet, social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällslivet.

Vad gjorde vi?

Verksamheten följer upp vilka åtgärder de genomfört, om man har gjort det som planerats och om det gav de resultat eller effekter som eftersträvades.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering är en central och viktig del i kvalitetsarbetet. Verksamheten analyserar resultaten för att se vad som fungerat bra och vad som inte blev som man avsåg.

Vad gör vi nu?

Utveckling innebär förändring. När verksamheten analyserat sina resultat så leder till att man finner nya sätt att arbeta, nya förhållningssätt och nya inriktningar för att nå ett ännu bättre resultat.

Nationella jämförelser — Kolada

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Kolada visar nyckeltal för:

 • befolkning
 • ekonomi
 • personal
 • hälso- och sjukvård
 • individ- och familjeomsorg
 • infrastruktur med mera
 • kultur och fritid
 • omsorg om äldre- och funktionshindrade
 • regional utveckling
 • barn och utbildning

Gå till Kommun- och landstingsdatabasen Kolada — sök och jämför Ludvika med andra kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella jämförelser — Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser görs inom följande områden:

 • folkhälsa
 • företagsklimat
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • hälso- och sjukvård
 • läkemedel
 • trygghet och säkerhet
 • socialtjänst

Gå till Öppna jämförelser - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:23:33