På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Jämförelser och utvärderingar

Social-och utbildningsförvaltningen genomför årligen ett antal uppföljningar och utvärderingar. Resultatet av dessa bildar underlag för beslut om lämpliga åtgärder för förbättring och utveckling. Vill du ta del av  dessa presenteras de nedan.

Elevenkäten: Så här tycker jag om min skola

Elever i åk 5 och 8 får ta ställning till vad de tycker om sin skola utifrån ett antal påståenden. Påståendena utgår från SKLs enkät som erbjuds till landets samtliga kommuner. Sammanlagt har 100 000 elever i årskurs 5 och 8 i 193 kommuner svarat på frågor/påståenden inom sju olika områden, vilket också ludvikaeleverna har gjort.

Resultaten för 2015 visar att andelen positiva svar från ludvikaeleverna låg över genomsnittet för de deltagande kommunerna i 5 av totalt 14 frågor dvs ett bättre resultat jämfört med snittet för kommunerna. I SKLs kommunranking som bygger på ett sammanvägt resultat av elevsvaren ligger åk 5 på 121:a plats och åk 8 på 95:e.

Till rapporten Så här tycker jag om min skola 2015PDF 

Betyg i årskurs 6-9 samt nationella ämnesprov vårterminen 2014

Meritvärdet 2014 jämfört med 2013 har gått upp i årskurserna 6-8, och ner i åk 9. Andelen elever som fått betyg i alla ämnen har gått ner i samtliga årskurser, utom i åk 8. Nationella ämnesproven i årskurs 3 visar bättre resultat i svenska 2014 jämfört med 2013. I matematik har resultaten för åk 3 gått ner.


Till rapporten Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014 och resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 och åk 6 våren 2014.PDF


Sidan senast uppdaterad: 2015-06-05

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 26/03 13:48:45