På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Nationella minoriteter

Ludvika kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur, och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen.

De övriga fyra nationella minoriteterna; samer, romer, judar och tornedalingar, täcks av ett grundskydd som gäller både inom och utanför kommunen.

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen syftar till att värna om minoriteterna och stärka deras rättigheter. Enligt lagens så kallade grundskydd har alla nationella minoriteter rätt till information om deras rättigheter och inflytande i frågor som berör dem.

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken, samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Förvaltningsområde för det finska språket

Utifrån att Ludvika kommun är förvaltningsområde för det finska språket har de finsktalande i kommunen utöver grundskyddet ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter. Det förstärkta skyddet gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen. Mer information om det förstärkta skyddet hittar du bland annat på sidan Finskt förvaltningsområde och på Suomeksi

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:06:29