På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Frågor och svar kring Finskt förvaltningsområde


Varför har Ludvika ansökt om att bli finskt förvaltningsområde?

Det finns ca 3000 Ludvikabor med sverigefinsk bakgrund och från den sverigefinska gruppen har det kommit önskemål om att Ludvika kommun ska ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. Från stadens sida ser vi detta som en möjlighet att bli bättre på att möta den sverigefinska gruppen och vi tror också att vi genom detta arbete kan dra lärdomar i vårt övriga minoritetsarbete.

Vad innebär lagstiftningen om nationella minoriteter?

Lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (SFS 2009:724) fastställer ett grundskydd för fem nationella minoriteter: judar, samer, romer, tornedalingar och sverigefinnar. De nationella minoritetsspråken utgörs av jiddisch, samiska, romani chib, meänkieli och finska. Lagen innebär en förstärkning av de nationella minoriteternas språk och kultur. Myndigheter, så som kommuner, har ett ansvar för att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken.

Vad innebär det att Ludvika kommun är finskt förvaltningsområde?

Det innebär att Ludvika kommun åtar sig ett utökat ansvar för förstärkt skydd av det finska språket, t.ex. ska det finnas viss information om Ludvika kommuns verksamheter tillgänglig på finska. Barn och äldre har ett särskilt skydd enligt lagstiftningen, och det innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska om så begärs av en enskild individ som tillhör den sverigefinska gruppen.

Behöver den sverigefinska gruppen verkligen extra skydd, de flesta talar ju svenska?

Den sverigefinska gruppen har en lagstadgad rätt till stöd och skydd. Sedan år 2000 är minoritetspolitiken ett specifikt politikområde i Sverige och då ratificerades Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (SÖ 200:3). Sedan 2010 har Sverige en lagstiftning kring nationella minoriteter, Lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Hur ska det gå till att erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska?

Det är viktigt att Ludvika kommun lyssnar in vilka önskemål som finns i den sverigefinska gruppen innan verksamheten detaljplaneras. Ett samrådsarbete med den sverigefinska gruppen har påbörjats, och en kartläggning av behov och önskemål kommer att genomföras under sommarmånaderna. Till hösten hoppas vi få en tydligare bild av hur stort behovet är. I nuläget vet vi inte hur många i den sverigefinska gruppen som kommer att ha önskemål av detta slag.

Vem är du, vem är jag..?

  • Finne= finskspråkig finländare
  • Finlandssvensk= svenskspråkig finländare
  • Finländare= medborgare i Finland, oavsett modersmål
  • Sverigefinne= finne bosatt i Sverige
  • Sverigefinlandssvensk= finlandssvensk bosatt i Sverige
  • Sverigefinländare= finländare bosatt i Sverige, oavsett modersmål


Sidan senast uppdaterad: 2015-11-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:30:39