På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Skogsstrategi

Ludvika kommun har ett övergripande styrdokument för kommunens skogsinnehav, en Skogsstrategi.

I Skogsstrategin beskrivs bl.a. vilka syften kommunen har med sitt skogsägande. Av dessa framgår det bl.a. att kommunens skogägande ska tillgodose medborgarnas behov av naturmark för hälsa, rekreation, friluftsliv, lärande och naturupplevelser.

Ett annat viktigt syfte med skogägandet är att tillgodose kommunens behov av mark för byggande och exploatering.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:04:34