På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Östansbo

Sveriges riksdag och EU har genom lagar ställt krav på att våra vatten ska skyddas. Bland de viktigaste vattnen att skydda är de vi använder för att göra dricksvatten av. Detta gör man genom att bland annat inrätta vattenskyddsområden runt våra dricksvattentäkter. Målet är att vi och kommande generationer ska erbjudas ett rent och hälsosamt dricksvatten.
God och jämn råvattenkvalitet är nödvändigt för att Ludvika kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.
I länsstyrelsen Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifterPDF för grundvattentäkt i Östansbo finns föreskrifter om vad som gäller inom den inre respektive yttre skyddzonen.

Bland annat finns information om

  • Förvaring och hantering av brandfarlig vätska
  • Sopor, latrin och avfall
  • Avloppsvatten
  • Fastighetsägares ansvar inom skyddszonen

Sidan senast uppdaterad: 2011-04-06

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:25:59