På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Så här kan du påverka

I Sverige genomförs kommunalval vart fjärde år.

Det går till på samma sätt som val till riksdagen.

Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.
Som utländsk medborgare måste man varit bosatt i kommunen och folkbokförd i Sverige de senaste tre åren.

Sök Förtroendevalda i Ludvika kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde, före upprop, besvaras frågor från allmänheten.

Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs.
För svar krävs att frågeställaren är närvarande.

Frågor lämnas senast en vecka innan sammanträdet till:
Ludvika kommun
Stöd- och styrningsförvaltningen
771 82  Ludvika
Skicka e-post: info@ludvika.se

Synpunkter på vår verksamhet

Om du har synpunkter på vår verksamhet, vår service eller vårt agerande, vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss då de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Dina synpunkter blir en offentlig handling

Dina synpunkter blir en offentlig handling vid registreringen i våra ärendehanteringssystem. Efter att ärendet handlagts får du besked om vilken åtgärd det leder till. Mer information om hur du kan lämna synpukter finns på sidan Synpunkter på verksamheten.

Fysisk planering

Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, grönområde, gång- och cykelstråk, vägar med mera. Ofta berörs många i det tänka planområdet såsom boende, näringsidkare med mera. Dessa får en möjlighet till insyn och påverkan genom att lämna synpunkter och idéer genom samråd. Se mer under kommunens planarbete

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-05

Kontakta oss
Ludvika kommun
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 08:15:20