På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kommun och politik

Ludvika kommun har ansvar för att det finns skolor, förskolor,
äldreboenden, bibliotek, badhus och idrottsplatser.
Kommunen har också ansvar för vägar, parker, vatten och avlopp.

Alla vuxna som bor i kommunen betalar skatt till kommunen.
För vissa saker tar kommunen ut avgifter.
Du betalar till exempel om du har barn på en förskola eller
om du har ett hus och kommunen hämtar dina sopor.

Ungefär 2 tusen 500 personer arbetar inom Ludvika kommun.

Riksdagen har beslutat om lagar som kommunen måste följa.
Hur kommunen ska göra olika saker bestämmer politikerna i kommunen.

Sverige är en demokrati.
Du som bor i kommunen är med och väljer vilka politiker
som ska bestämma i Ludvika.

De politiker som blir valda är med i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer en kommunstyrelse
Det är kommunstyrelse som leder kommunens arbete.

Kommunfullmäktige väljer också vilka politiker som ska
vara med i olika nämnder.
Det finns till exempel Miljö- och byggnämnd och
Kultur-och fritidsnämnd.

Politikernas arbete är offentligt.
Det betyder att alla kan få veta vad de gör och bestämmer.
Det kallas för offentlighetsprincipen.  

Både svenska och utländska medborgare
har rätt att läsa kommunens handlingar.
En handling är till exempel ett brev till kommunen.
Också e-post är en handling.   

Men det finns handlingar som är sekretess-belagda.
De får du inte läsa.
Sekretess är ett annat ord för hemlig.

Du kan lämna förslag till politikerna om vad
du tycker att de ska göra i i Ludvika kommun.
Politikerna har ansvaret och olika tjänstemän
hjälper till med att göra kommunen bättre.
Det kommunen gör kostar lite mer
än 1 miljard kronor om året.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-04

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 07:57:57