På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Vad kan man få hjälp med enligt LSS?

1. Råd och stöd

En person med en funktionsnedsättning kan behöva råd
och stöd av flera personer.

Man kan behöva hjälp av experter som vet hur det är att
leva med en funktionsnedsättning.

Experterna kan tala om vilken behandling eller
träning som är bäst.
Experterna kan ge råd till familjen eller personalen.
Experterna kan till exempel vara sjukgymnaster,
logopeder, dietister, kuratorer eller psykologer.

En logoped har som yrke att hjälpa människor
som har problem med att tala.
En dietist arbetar med att ge råd om vad som är
bra att äta och dricka.

Experten kan också vara förskolekonsulent
eller en arbetsterapeut.
Den som behöver hjälp kan kontakta hälso- och sjukvården.

2. Personlig assistent


En del människor med funktionsnedsättning har svårt att
klä på sig, svårt att äta eller svårt att tvätta sig utan hjälp.

De kan också behöva hjälp med att prata med andra människor.
Då kan en personlig assistent hjälpa till.
Den som behöver hjälp får själv bestämma vem
som ska vara assistent.

En person som är 65 år eller äldre får  inte personlig assistent.
Ibland bestämmer Försäkringskassan om personlig assistent.

3. Ledsagarservice

En del människor har svårt att gå ensamma på bio,
att gå till vänner eller gå till till affären.
De kan behöva någon som går med dem.
Den som behöver hjälp kan ansöka om en ledsagare.

En ledsagare är en person som visar vägen eller
följer med dit man ska.

4. Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän.
En kontaktperson visar vad man kan göra på fritiden.
Den som behöver en stödfamilj kan ansöka om det.

5. Avlösarservice i hemmet

Föräldrar som har barn hemma med en funktionsnedsättning,
ska kunna gå hemifrån ibland.
En avlösare kan komma hem och passa barnet.
En avlösare kan komma på bestämda tider.
De kan också komma om föräldrarna
plötsligt behöver åka hemifrån.

6. Korttidshem eller extrafamilj

Barn och tonåringar kan behöva komma hemifrån ibland.
Då kan de få bo på ett korttidshem,
eller hos en annan familj.

Barnet ska också kunna få åka på läger eller sommarkoloni.
Om föräldrarna blir sjuka eller om föräldrarna reser bort
kan barnen och tonåringarna få bo på korttidshem eller
hos en annan familj.

På korttidshemmet kan man bo på bestämda tider.
Man kan också få bo i korttidshemmet om det plötsligt händer något.

7.

Hjälp efter skolan och på loven


Barn ska alltid få ha något att göra när skoldagen är slut.

Barnen ska också få ha något att göra på loven, men bara om föräldrarna måste arbeta.

Denna LSS-regel gäller för barn som är tolv år eller äldre och går i skolan.
Barn yngre än tolv år får samma hjälp fast enligt en helt annan lag.

8. Bostad med service


En del barn med en funktionsnedsättning kan inte bo hemma hos sina föräldrar.
Då kan barnet få bo i en annan bostad.

Bostaden kan vara ombyggd så att den passar barnet. Där finns den personal
som barnet behöver.

Barnet kan också få bo hos en annan familj.

9. Bostad för vuxna

LSS säger att en person med en funktionsnedsättning
ska få bo i en bra bostad.
I bostaden ska du få hjälp med det du behöver.

Det finns olika tyoer av bostäder
för personer med funktionsnedsättning.
Man kan till exempel bo kvar hemma.
Då kan man få bygga om bostaden så att den passar.
Man kan bo i en gruppbostad med personal.
Personalen ska kunna hjälpa till hela dagen.
I en gruppbostad kan det finnas personal även på natten.
Man kan också bo i en servicebostad.
I en servicebostad får man hjälp av personal ibland.

10. Rätt att göra något på dagarna


Personer med en funktionsnedsättning kan
få något att göra på dagarna.
Det kallas daglig verksamhet.
Daglig verksamhet kan vara arbete eller något annat.

Sidan senast uppdaterad: 2010-09-08

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 08:34:13