På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Anställningsvillkor och anställningsförmåner

Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa, fortbildning av medarbetare och utveckling av chefer och ledare. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att bli en mer attraktiv och intressant arbetsgivare.

Som nyanställd i Ludvika kommun erbjuder vi dig en introduktion i samband med att anställningen börjar. Syftet med introduktionen är att du ska känna dig välkommen bland dina nya arbetskamrater och underlätta för dig att komma in i dina arbetsuppgifter. Introduktionen är individuell och anpassas till dina behov.

Anställningsförmåner

Som medarbetare i Ludvika kommun finns möjligheten till:

  • Kontinuerlig kompetensutveckling
  • Individuell arbetstid
  • Ett stort utbud av gratis eller subventionerad friskvård
  • Företagshälsovård
  • Individuellt anpassad introduktion
  • Mentorskap för nyanställda lärare
  • Medlemskap i konstklubb
  • Att hyra semesterstuga på västkusten
  • En aktiv fritid i kommunens fritidsförening LKIF

Anställningsvillkor

Anställningsvillkor regleras via lag och genom kollektivavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Kollektivavtalen reglerar anställningsvillkor och vilka skyldigheter och rättigheter som arbetsgivaren och arbetstagaren har gentemot varandra. När du börjar din anställning får du ett skriftligt anställningsavtal där det framgår vad som normalt ingår i dina arbetsuppgifter, uppgift om lön och hur du är anställd - tillsvidare eller tidsbegränsat, till exempel vikariat.

Arbetstider

Arbetstiden för heltidsanställda varierar normalt mellan 37 - 40 timmar per vecka beroende på om lördagar, söndagar, helgdagar eller nätter ingår i arbetstiden. För vissa yrkesgrupper till exempel lärare och brandpersonal gäller särskilda arbetstidsvillkor. Inom vård- och omsorg finns det stora möjligheter till individuella arbetstider, beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Det innebär att du själv kan påverka hur din arbetstid ska se ut.

Lön

Ludvika kommun tillämpar individuell lönesättning för sina medarbetare. Det innebär att lönen varierar beroende på medarbetarens erfarenhet, utbildning, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och den enskildes arbetsresultat. Lönen ska stimulera till förbättringar i verksamheten, skapa engagemang och motivation. De flesta medarbetarna har månadslön och den betalas ut den 27:e varje månad. För att få månadslön måste du ha en anställning som varar minst tre månader och omfattar minst 40 % av heltid. Är du anställd kortare tid (eller med mindre omfattning) gäller oftast timlön. Den betalas ut månaden efter att du fullgjort ditt arbete. Om du är timavlönad får du dessutom semesterersättning utbetald direkt på din timlön. Om du arbetar så kallad obekväm arbetstid, jour eller beredskap, utgår det särskild ersättning för den tiden.

Semesterledighet

Enligt semesterlagen har varje arbetstagare rätt till 25 semesterdagar per semesterår eller 5 veckors semesterledighet. Semesterledigheten behöver inte vara intjänad. Det innebär att du kan vara semesterledig men utan att få ledigheten betald.
Om du har tjänat in din semester har du rätt till 25 semesterdagar till det år du fyller 39. Mellan 40-49 år har du rätt till 31 dagar. Och efter 50 år får du 32 dagars semester. För att tjäna in full semester ska man ha arbetat minst 12 månader.

Försäkringar och pension

Som anställd i Ludvika kommun omfattas du av kollektivavtalade försäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestämts i ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Medlemmar i den fackliga organisationen omfattas automatiskt av de försäkringar som man har kommit överens om i avtalet. Försäkringspremien betalas av arbetsgivaren.
Från och med den 1 januari 2006 omfattas alla anställda i kommun, landsting och region av ett nytt pensionsavtal - KollektivAvtalad Pension (KAP-KL). KAP-KL ersätter det tidigare pensionsavtalet PFA. Du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension från och med 21 års ålder. Det är din arbetsgivare som betalar pensionsavgiften till din framtida pension. Du bestämmer själv hur pensionspengarna till din avgiftsbestämda pension ska förvaltas. Du kan välja mellan ett tjugotal försäkringsbolag som erbjuder traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. Gör du inget val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring.

Företagshälsovård

Alla medarbetare i Ludvika kommun har tillgång till företagshälsovård. Till företagshälsovården kan man vända sig med frågor som rör arbetssituationen eller andra arbetsrelaterade hälsofrågor. Personalen vid företagshälsovården har tystnadsplikt.

Hör av dig så får du veta mer...

Om du vill veta mer om vilka regler och anställningsvillkor som gäller i Ludvika kommun, kontakta någon av personalhandläggarna vid personalenheten. Dessa kan nås via kommunens växeln på telefonnummer 0240- 860 00.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-09

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 03:14:43