På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Jämställdhet

Sett ur ett  internationellt perspektiv har Sverige nått långt med jämställdhetsarbetet. Men det återstår ännu mycket arbete innan villkoren på arbetsmarknaden för kvinnor och män har jämnats ut.

Lagen är ett viktigt verktyg och hjälpmedel för att nå jämställdhet i praktiken. Lagen kräver att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet mellan könen. Men jämställdhet är inte bara en fråga för arbetsgivaren. Jämställdhet kräver också att vi alla analyserar och är medvetna om våra egna förställningar och värderingar, och hur dessa tar sig uttryck i våra vardagsliv och i våra handlingar.

Ludvika kommuns jämställdhetspolitiska progam

Kommunfullmäktige beslutade att anta ett nytt jämställdhetspolitiskt program i augusti 2004 (senast antaget av kommunfullmäktige i april 2009). Programmet är ett grunddokument som kommunens jämställdhetsarbete ska bygga på. Utgångspunkten i programmet är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla väsentliga vardagsfrågor i kommunens olika verksamheter. Ökad jämställdhet kräver ett målinriktat och aktivt arbete av många, eftersom isolerade insatser av några få inte är tillräckligt. Arbetet måste vara långsiktigt och strategiskt, men också innefatta konkreta delmål med tydliga riktlinjer. Varje förvaltning inom kommunen ska därför arbeta fram sin egen årliga jämställdhetsplan där de aktiva jämställdhetsåtgärderna beskrivs.

Programmet omfattar tre huvudområden

  •    kommunens ansvar som arbetsgivare
  •    kommunen som service- och tjänstegivare till medborgarna
  •    kommunen som politisk organisation

Några av punkterna under kommunens arbetsgivaransvar

  • kommunen ska sträva efter likvärdiga anställnings- utbildnings- och befordringsmöjligheter för kvinnor och män
  • arbetsförhållanden ska kunna anpassas till både män och kvinnors behov av att kunna kombinera förvärvsarbete med ansvar för hem och familj
  • när det finns flera sökande till en befattning och dessa är lika meriterade, ska det underrepresenterade könet ha företräde
  • huvudinriktningen vid anställning inom kommunen ska vara att erbjuda heltidarbete och tillsvidareanställning
  • kommunen ska också särskilt bevaka att ingen som varit föräldraledig ska drabbas av en negativ löneutveckling

Jämställdhetskommitté

1995 inrättades en jämställdhetskommitté i kommunen. Kommittén består av förtroendevalda politiker och fackliga representanter som träffas fyra gånger per år. Kommittén arbetar bland annat med att granska och följa upp förvaltningarnas jämställdhetsplaner, utbilda jämställhetsombud och chefer samt bilda opinion i jämställdhetsfrågor.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-30

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 20/08 13:42:04