På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Jobbmatchning

Näringslivet har aviserat ett stort behov av olika kompetenser. Samtidigt möter vi inom Jobbmatchning Ludvika personer som vill arbeta. Vi vill hjälpa dessa parter att närma sig varann.

Ett nätverk med många kontakter

Vårt nätverk har tillgång till många kontaktytor där det finns arbetskraft. Och vi engagerar oss för att försöka hitta den kompetens som passar för ditt företag. En del är idag en bit från arbetsmarknaden, vill ha ett jobb och är tillgängliga omgående. I vissa fall kan det behövas en ökad kunskap inom något specifikt område för att matcha den kompetens ni behöver. 

Jobbmatchning Ludvika är en gemensam satsning av

  • Näringslivsenheten Ludvika kommun
  • Arbetsmarknadenheten Ludvika kommun
  • Arbetsförmedlingen Södra Dalarna
  • AB Samarkand2015

Bakgrunden till denna kraftsamling

Samhället står idag inför en utmaning allt eftersom befolkningens ålder stiger. De äldre blir fler och samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen. 
Generellt sett finns också en brist på arbetskraft inom många yrkeskategorier där efterfrågan är stor.

Syftet med jobbmatchning

Syftet med Jobbmatchning Ludvika är att med gemensamma resurser arbeta för att matcha näringslivets kompetensförsörjningsbehov med ledig kompetens. Vi jobbar också för att skapa nya lösningar inom branscher där det råder brist på kompetens.
Vår matchningsservice och övriga tjänster till arbetsgivare är helt kostnadsfria!Sidan senast uppdaterad: 2018-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:49:37