På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fastighetsägares egenkontroll

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus. 

Enligt miljöbalken som är den övergripande miljölagstiftningen ska fastighetsägare till flerbostadshus sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär på grund av brister i byggnaden. Det ska göras genom att planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, så kallad egenkontroll.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till hälsoproblem.

Vem måste ha egenkontroll?

Lagen säger att alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (Miljöbalken, 1998:808, 9 kap.).

Dessutom finns det klara fördelar för fastighetsägare att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha koll på:

  • Buller
  • Fukt och mikroorganismer
  • Legionella
  • Radon
  • Skadedjur och ohyra
  • Störande lukt
  • Temperatur och drag
  • Ventilation

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:05:21